پیدا

پلاکا

درخواست حذف اطلاعات

منطقه پلاکا آتن پای ص ه های آکروپولیس واقع شده است. بدین جهت گاهی به آن محله خدایان هم می گویند...کوچه هایی سنگفرش، خانه های کوچک و قدیمی با سقفها و دیوارهای رنگارنگ، کافه و میز و صندلی های پیاده رو و سوغات فروشی های این شهر، گل های کاغذی، و گلدانهای کاکتوس و درختان لیمو و نارنج و زیتون، این محله را به یکی از جذ ت های اصلی آتن تبدیل کرده است. به مرور که بالاتر می رویم، از خانه های بازسازی شده و سبک جدید کمتر می شود، و تصویری شبیه ماسوله به چشم می آید... پلاکا در زمانهای بسیار دور محله زندگی سقراط بوده است. و گویا در میدان و محل ی سقراط به بیان افکار فلسفی خویش می پرداخته است. هرجور حساب کنیم،سقراط بچه ی بالاشهر بوده است...